سخن روز

امام على علیه السلام :به احترام پدر و معلّمت از جاى برخیز ، گرچه فرمان روا باشى .

ورود به سایت

منوی سایت

نظرســنجی

آخرین اخبار

مشخصات کادر

آقاي قرباني

مديريت دبيرستان  فردوسي

داراي مدرك كارشناسي هنر

سابقه كاري 29سال 


آقاي باقري

معاون پرورشي

فوق ليسانس 

سابقه كاري: 13سال

روزهای حضور : یکشنبه


آقاي رضايي

معاون اجرايي

كارداني امور آموزشي

سابقه كاري: 28 سال


آقاي روزمند

معاون آموزشي

ليسانس ادبيات

سابقه كاري : 27 سال


آقاي جمعگي

معاون فناوري

داراي مدرك فوق ليسانس كشاورزي

سابقه كاري: 26 سال


آقاي اشرفي

دبير تربيت بدني پايه هشتم و نهم

 كارداني تربيت بدني

سابقه كاري : 35سال

 

روزهاي حضور در مدرسه : سه شنبه


آقاي اميني

دبير رياضي پايه نهم

داراي مدرك فوق ليسانس رياضي 

سابقه كاري: 27 سال

 

روزهاي حضور : همه ایام هفته


آقاي صبوري

دبير ادبيات 

داراي مدرك تحصيلي  ليسانس

31سال سابقه كار

روزهاي حضور : همه ایام هفته


آقاي پورمند

دبير علوم تجربي پايه  نهم و هفتم

داراي مدرك كارداني علوم تجربي

سابقه كاري: 27سال

 

روزهاي حضور : شنبه/ دوشنبه / چهارشنبه


آقاي توفيقيان

دبير عربي پايه نهم و هشتم

داراي مدرك كارداني عربي

سابقه كاري: 25 سال

 

روزهاي حضور : یکشنبه / دوشنبه / سه شنبه / چهارشنبه


آقاي دروك

دبير درس عربي پايه هفتم و دینی هشتم

داراي مدرك كارداني ديني و عربي

سابقه كاري : 38 سال

روزهاي حضور : يكشنبه / دوشنبه / سه شنبه


آقاي رستمی

دبير هنر 

داراي مدرك كارشناسي 

سابقه كاري: 20 سال

 

روزهاي حضور : شنبه / يكشنبه / دوشنبه


آقاي اخوان

دبير ادبيات و معاون اجرايي سرويس

داراي مدرك كارشناسي علوم تجربي

سابقه كاري : 31سال

 

روزهاي حضور : كل ايام هفته


آقاي گرامي

دبير قرآن 

داراي مدرك كارداني 

سابقه كاري: 10 سال

 

روزهاي حضور : شنبه /  یکشنبه / دوشنبه


آقاي سليماني

دبير ديني پايه  نهم

 

سابقه كاري : 38 سال

 

روزهاي حضور : سه شنبه / چهارشنبه 


آقاي شعبان زاده

دبير درس ادبيات پايه هشتم

ليسانس مديريت آموزشي

36 سال سابقه آموزشي

روزهاي حضور : چهارشنبه


آقاي طاهر سلطاني

دبير درس رياضي پايه هفتم

ليسانس رياضي

20 سال سابقه تدريس

 

روزهاي حضور : يكشنبه / دوشنبه / چهارشنبه


آقاي طهماسب پور

دبير  زبان 

داراي مدرك كارشناسي زبان انگليسي

سابقه كاري:  32سال

 

روزهاي حضور :  يكشنبه / دوشنبه /  سه شنبه / چهارشنبه


آقاي قميان

دبير كار و فناوري كل پايه‌ ها و دفاعي نهم

داراي مدرك كارداني صنعتي

سابقه كاري: 30 سال

 

روزهاي حضور : كل ايام هفته


آقاي كرود

دبير درس تربيت بدني پايه هفتم

مدرك كارداني تربيت بدني

36سال سابقه تدريس

 

روزهاي حضور :  یکشنبه


آقاي كياشمشكي

دبير تفكر و سبك زندگي و مطالعات پايه هفتم و نهم

داراي مدرك كارشناسي روان شناسي

سابقه كاري: 28 سال

 

روزهاي حضور : شنبه / يكشنبه / دوشنبه / سه شنبه / چهارشنبه


آقاي گراوند

مشاور مدرسه

داراي 11سال سابقه كاري

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مشاوره و راهنمايي

 

روزهاي حضور در مدرسه : يكشنبه /  چهارشنبه 


آقاي مينايي فر

دبير علوم تجربي 

داراي مدرك كارشناسي

سابقه كاري: 26 سال

 

روزهاي حضور :  شنبه / يكشنبه/ دوشنبه 


آقاي نجف زادگان

دبير ادبيات پايه هفتم 

فوق ديپلم ادبيات

سابقه كاري : 35 سال

 

روزهاي حضور : شنبه


آقاي نورورزي

دبير رياضي پايه  هشتم و مطالعات هشتم

داراي مدرك كارشناسي رياضي

سابقه كاري : 29 سال

 

روزهاي حضور : كل ايام هفته


آقاي مجدآبادي

دبير تربيت بدني پايه نهم و هشتم

 

31سال سابقه تدريس

 

روزهاي حضور :  شنبه / چهارشنبه


طراحی و پیاده ‌سازی:جوان میزبان - طراحی سایت
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دبیرستان پسرانه فردوسی - دوره اول - منطقه4 تهران می‌باشد.